Restauración de Pérgola Jardín Francés

Restauración de pérgola en Jardín Francés de Avilés.